Administratiekosten

CMIS Nederland brengt in bepaalde gevallen administratiekosten in rekening

Hieronder treft u een overzicht aan met de werkzaamheden waarvoor € 200,00 administratiekosten in rekening worden gebracht:

– Het verpanden van een nieuwe verzekeringspolis
   (Al dan niet ter vervanging van de huidig verpande verzekeringspolis)

– Een vrijwillige tussentijdse wijziging van de rentevastperiode
   Indien (maand)variabele rente wordt omgezet naar een vaste rente (1 jaar of langer) zijn er géén
   administratiekosten verschuldigd.

– Het omzetten van de aflosvorm

– het onderhands verhogen van de hypothecaire geldlening

– Een ontslag van hoofdelijke aansprakelijkheid

– Een verhuisregeling ( in combinatie met enig andere wijziging)

Voor een ontslag  van hoofdelijke aansprakelijkheid (al dan niet in combinatie met een hierboven genoemde wijziging) wordt € 400 in rekening gebracht.

In de volgende gevallen zal CMIS Nederland geen administratiekosten in rekening brengen:

– Rentemutaties ontstaan door het aflopen van de rentevastperiode

– Aanpassingen op de variabele rente