Wanneer u een klacht hebt over CMIS Nederland, kunt u een klachtenprocedure opstarten. Hieronder vindt u het klachtenformulier en een toelichting op de klachtenprocedure.

Klachtenformulier

Toelichting Op De Klachtenprocedure