Betalingsachterstand

Het kan voorkomen dat u in financiële moeilijkheden bent geraakt en daardoor achterloopt met uw betalingen. Als u betalingsproblemen hebt of verwacht, neemt u dan zo spoedig mogelijk contact met ons op.

Wij houden rekening met uw persoonlijke omstandigheden en werken graag samen met u aan een haalbare en eerlijke oplossing.

Onze afdeling Special Servicing is van maandag tot en met vrijdag van 10:00 tot 12:00 uur en van 13:00 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 088 – 205 64 01. U kunt uw vraag ook mailen naar bijzonder.beheer@cmisnederland.nl.

Wilt u ten behoeve van een voorspoedige afhandeling uw leningnummer bij de hand houden of vermelden in uw correspondentie/e-mail?

Een minnelijke regeling wordt zo veel mogelijk afgestemd op uw persoonlijke financiële omstandigheden. Om hierin inzicht te krijgen kunt u alvast het Begrotingsformulier invullen.

Uw achterstallige termijn of extra aflossing kunt u overmaken op ons ABN-AMRO rekeningnummer NL07ABNA0580772705 ten name van Stichting CMIS Nederland Ontvangsten o.v.v. uw leningnummer.

Het is ook mogelijk om elders persoonlijk advies in te winnen. Er zijn verschillende onafhankelijke instanties die u kunnen adviseren over de mogelijk te nemen stappen.

Onafhankelijke hulpinstanties bij schulden:

Gemeentelijke kredietbank

Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP)

Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting
(NIBUD)

Zelf Je Schulden Regelen