(Extra) Aflossen op uw hypotheek

Wilt u extra aflossen op uw hypotheek? Dat kan. Hieronder leest u hoe u extra kunt aflossen en welke voorwaarden hiervoor gelden.

U mag altijd 10% van de oorspronkelijk hoofdsom van een leningdeel per kalenderjaar vergoedingsvrij aflossen. Wanneer u ervoor kiest om meer af te lossen is het mogelijk dat u een vergoeding verschuldigd bent. Dit is mede afhankelijk van de actuele rentestand.

Indien u meerdere keren per jaar een extra aflossing verricht op een leningdeel, is de eerste 10% (van de oorspronkelijke hoofdsom van het leningdeel) vergoedingsvrij. Voorbeeld: U mag maximaal EUR 20.000,– per jaar aflossen. In januari lost u EUR 15.000,– af en in augustus lost u nog eens een bedrag van EUR 15.000,– af. De aflossing in januari is vrijgesteld van een vergoeding in verband met vervroegde aflossing. Van de aflossing in augustus is EUR 5.000,– vrijgesteld (jaarlijks EUR 20.000,–, waarvan in januari reeds EUR 15.000,– gebruikt. Er is nog EUR 5.000,– ruimte om vergoedingsvrij af te lossen in dit jaar). Van de aflossing in augustus wordt over EUR 10.000,– de berekening voor een vergoeding in verband met vervroegde aflossing uitgevoerd (EUR 15.000,– min EUR 5.000,– resterende vrijstelling).

Een extra aflossing kunt u overmaken naar dezelfde rekening als waar maandelijks naar toe wordt geïncasseerd door CMIS Nederland, ten name van “Stichting CMIS Nederland Ontvangsten”onder vermelding van: “extra aflossing, leningnummer + leningdeelnummer”. 
Volledige aflossing van één of meerdere leningdelen
Wanneer u een lening(deel) volledig wenst af te lossen dient u dit uiterlijk 14 werkdagen voor de datum van aflossing schriftelijk aan ons kenbaar te maken. Naar aanleiding van uw verzoek zullen wij een aflosnota opstellen. Nadat u deze aflosnota per post heeft ontvangen, kunt u overgaan tot het overmaken van het bedrag.

Gedeeltelijke aflossing van een leningdeel
Een gedeeltelijke aflossing hoeft niet op voorhand te worden aangekondigd. Wanneer u op meerdere leningdelen wilt aflossen, maakt u dan voor elk leningdeel een aparte, individuele overschrijving aan. Één overboeking met als omschrijving “meerdere leningdelen” kan niet worden verwerkt.

Normaal gesproken ontvangt u aan het begin van de volgende maand (nadat uw extra aflossing is verwerkt) de schriftelijke bevestiging van de extra aflossing.
Voorbeeld 1: U maakt op 24 november een extra aflossing over. Deze wordt verwerkt per 3 december. U ontvangt begin januari de schriftelijke bevestiging van de extra aflossing.
Voorbeeld 2: U maakt op 4 november een extra aflossing over. Deze wordt verwerkt per 27 november. U ontvangt begin december de schriftelijke bevestiging van de extra aflossing.

Aanvulling:
Extra aflossingen welke na 21 december worden ontvangen, kunnen niet altijd in hetzelfde jaar worden verwerkt. Deze aflossingen zullen dan in het volgende jaar worden verwerkt. Dit heeft tot gevolg dat u de aflossing dan niet op de eerst volgende jaaropgave zult terugzien, maar pas op de volgende jaaropgave. Uiteraard heeft de (gedeeltelijke) aflossing wel tot gevolg dat uw hypotheek wordt verlaagd en dat uw maandtermijn wordt aangepast.

Het is niet mogelijk om een aflossing welke in het jaar 2022 wordt ontvangen, om deze in het jaar 2023 te verwerken. Een aflossing wordt altijd op de valutadatum van ontvangst verwerkt.

Neemt u, voordat u een beslissing neemt om een extra aflossing te doen, contact op met uw financieel adviseur over de (mogelijke) gevolgen.

Ik wil extra aflossen

Wilt u extra aflossen op uw hypotheek? Vul dan onderstaande formulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

  • Inclusief tussenvoegsel