Aflossingsvrije hypotheek

Wat is een aflossingsvrije hypotheek?

Bij een aflossingsvrije hypotheek lost u tijdens de looptijd niet maandelijks af, u betaalt maandelijks alleen rente. Omdat u gedurende de looptijd niet aflost, moet u de lening op de einddatum in één keer aflossen. De hypotheekschuld blijft gedurende de hele looptijd hetzelfde. De aflossingsvrije hypotheek loopt maximaal 30 jaar. Daarna kan de hypotheek niet bij CMIS Nederland verlengd worden. U moet dan dus het hele hypotheekbedrag in één keer terugbetalen. Indien u het benodigde geld daarvoor niet heeft zal u uw hypotheek moeten oversluiten naar een andere hypotheekverstrekker of de woning moeten verkopen.

Wanneer moet ik mijn aflossingsvrije hypotheek aflossen?

U moet op de einddatum uw hypotheek in zijn geheel aflossen. CMIS Nederland verlengt de looptijd van uw hypotheek niet. Een half jaar van tevoren berichten wij dat u op de einddatum uw aflossingsvrije hypotheek nadert. Wilt of kunt u op de einddatum niet aflossen, ga dan op tijd in gesprek met uw financieel adviseur en bespreek de mogelijkheden.

Waar vind ik de einddatum van mijn hypotheek?

De einddatum van uw hypotheek vindt u terug in de hypotheekakte en/of in de hypotheekofferte, maar wordt ook vermeld op de jaaropgave die CMIS Nederland u aan het begin van het nieuwe jaar toestuurt. U kunt de einddatum natuurlijk ook opvragen, hiervoor stuurt u een emailbericht naar customermanagement@cmisgroup.com of belt u met 088 – 205 64 00.

Kan ik mijn aflossingsvrije hypotheek verlengen?

Het is bij ons niet mogelijk om uw hypotheek aan het einde van de looptijd te verlengen. Als u de hypotheek niet kunt of wilt aflossen aan het einde van de looptijd, moet u uw hypotheek oversluiten naar een andere hypotheekverstrekker of uw woning verkopen. Met het verkregen geld lost u dan de hypotheekschuld bij ons af.

Hoe kan ik de aflossingsvrije hypotheek aflossen?

Voor het aflossen van de hypotheek heeft u een aantal mogelijkheden. Wij maken u erop attent dat CMIS Nederland u niet kan en mag adviseren. Wij zetten daarom alleen de mogelijkheden voor u op een rijtje. U kunt bijvoorbeeld:

Aflossen tijdens de looptijd

Als u de hypotheekschuld aan het eind van de looptijd niet in één keer kunt of wilt betalen, kunt u ervoor kiezen tijdens de looptijd een bepaald bedrag af te lossen. Op jaarbasis kunt u een deel van uw lening aflossen zonder dat u hiervoor een vergoeding aan ons betaalt. Meestal is dit 10% van de oorspronkelijke hoofdsom. Het voor u geldende vergoedingsvrije percentage vindt u terug in uw hypotheekvoorwaarden.

Zelf sparen en beleggen

Door te sparen, te beleggen of via een kapitaalverzekering kunt u het bedrag bij elkaar krijgen dat u nodig hebt om uw hele aflossingsvrije hypotheek of een deel ervan af te lossen. Uw financieel adviseur kan u hierin adviseren.

Let op: Beleggen brengt risico’s met zich mee. Laat u altijd goed adviseren als u dit van plan bent. 

Een verzekering

Aflossen kan ook via een kapitaalverzekering die verpand is aan uw hypotheek. De waarde van de verzekeringspolis wordt dan gebruikt om af te lossen. Hierbij is het erg belangrijk om de waarde ontwikkeling van uw polis goed in de gaten te houden. Uw financieel adviseur kan u hierin adviseren.

Uw woning verkopen

Het verkopen van uw woning is een manier om uw aflossingsvrije hypotheek af te lossen. Natuurlijk vraagt deze beslissing om een goede voorbereiding vooraf.

De aflossingsvrije hypotheek wijzigen in een annuïteitenhypotheek

U zet uw huidige hypotheek (gedeeltelijk) om in een annuïteitenhypotheek. Bij deze hypotheekvorm betaalt u maandelijks naast rente ook aflossing en zo lost u geleidelijk af. Het formulier voor het wijzigen van uw hypotheekvorm vindt u hier. Laat u altijd goed adviseren als u dit van plan bent.

Uw hypotheek oversluiten

U kunt uw hypotheek onderbrengen bij een andere hypotheekverstrekker. Ga hiervoor op tijd in gesprek met uw financieel adviseur en bespreek de mogelijkheden.

Informatie over uw aflossingsvrije hypotheek

Wilt u weten welke mogelijkheden u heeft voor uw aflossingsvrije hypotheek? Vul dan onderstaand formulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.