Disclaimer

Alle (redactionele) informatie, waaronder de adviezen, ideeën, meningen en/of instructies van de redactie vallen, is op zorgvuldige wijze en naar beste weten samengesteld. CMIS Nederland en zijn auteurs kunnen echter op geen enkele wijze instaan voor de juistheid en/of volledigheid van deze informatie. CMIS Nederland en auteurs aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie. De gebruiker wordt met nadruk aangeraden deze informatie niet geïsoleerd te gebruiken maar af te gaan op haar (professionele) kennis en ervaring en de te gebruiken informatie te controleren; bij twijfel dient u contact op te nemen met uw financieel adviseur of CMIS Nederland. Voor productinhoudelijke aspecten verwijzen wij naar de desbetreffende Algemene Voorwaarden van CMIS Nederland.

CMIS Nederland zal zich inspannen om de beschikbaarheid van zijn website zo groot mogelijk te laten zijn, alsmede om eventuele storingen zo snel mogelijk te (laten) verhelpen. Een storing op de website www.cmisnederland.nl kan niet leiden tot schadevergoeding door CMIS Nederland aan de gebruiker. CMIS Nederland is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor storingen in haar netwerk(en) en/of netwerken van derden waardoor toegang tot de website wordt verkregen.

CMIS Nederland is de handelsnaam van CMIS Nederland B.V. en maakt deel uit van CMIS Group.