Een (achterstallige) termijn of een extra aflossing kunt u overmaken naar
IBAN NL07ABNA0580772705 ten name van Stichting CMIS Nederland Ontvangsten, o.v.v. uw leningnummer, leningdeelnummer en de vermelding "extra aflossing".

Neemt u,  voordat u een beslissing neemt, contact op met uw financieel adviseur over de gevolgen.