Informatie over de jaaropgave

De jaaropgave 2019 zal gedurende de eerste helft van februari 2020 per post aan u worden verzonden. De jaaropgaven worden gefaseerd verzonden. Wij verwachten dat u uiterlijk 20 februari 2020 de jaaropgave per post heeft ontvangen

Veelgestelde vragen

Toelichting saldo-opgave met spaar
Toelichting saldo-opgave zonder spaar