CMIS Nederland brengt in bepaalde gevallen administratiekosten in rekening.

Hieronder treft u een overzicht aan met de werkzaamheden waarvoor € 200,00 administratiekosten in rekening worden gebracht:

- Het verpanden van een nieuwe verzekeringspolis
   ( Al dan niet ter vervanging van de huidig verpande verzekeringspolis)

- Een vrijwillige tussentijdse wijziging van de rentevastperiode
   Indien (maand)variabele rente wordt omgezet naar een vaste rente (1 jaar of langer) zijn er géén administratiekosten verschuldigd.

- Het omzetten van de aflosvorm

- het onderhands verhogen van de hypothecaire geldlening

- Een ontslag van hoofdelijke aansprakelijkheid

- Een verhuisregeling ( in combinatie met enig andere wijziging)


Voor een ontslag  van hoofdelijke aansprakelijkheid in combinatie met een hierboven genoemde wijziging wordt € 400 in rekening gebracht.


In de volgende gevallen zal CMIS Nederland geen administratiekosten in rekening brengen:

- Rentemutaties ontstaan door het aflopen van de rentevastperiode

- Aanpassingen op de variabele rente