CMIS Nederland B.V.
Westplein 6
3016 BM ROTTERDAM


Postadres:
Postbus 218
3000 AE ROTTERDAM


 

Telefoonnummers:

Algemeen

088 - 205 64 00

Email

cm@cmisgroup.com

Website

www.cmisnederland.nl

Handelsregister Kamer van Koophandel

34145238


Aangesloten bij:

Autoriteit Financiële Markten (AFM)

Vergunningnummer 12014505

Stichting Klachteninstituut voor Financiele Dienstverlening (Kifid)

Kifidnummer 300.009973