Alvorens een wijzigingsofferte kan worden opgemaakt op uw agentschap, dient onderstaand formulier (éénmalig) volledig ingevuld aan CMIS Nederland B.V. te worden geretourneerd, inclusief eventuele bijlagen.

Het formulier kunt u hier terugvinden: Link

Het ingevulde formulier kunt u samen met een aanvraag voor een wijziging per e-mail versturen naar CMIS.

Indien u informatie wenst op te vragen (telefonisch, e-mail, schriftelijk) dient één van de volgende situaties aan de orde te zijn:
- U staat als bemiddelend intermediair vermeld op de laatst afgegeven offerte;
- De leningnemers hebben u gemachtigd (middels een intermediairswijziging) om informatie over de betreffende hypotheek op te vragen (inclusief kopieën van de ID-bewijzen van de leningnemers);

Indien géén van bovenstaande situaties aan de orde is, kunnen wij u géén informatie over de betreffende hypotheek verstrekken.