CMIS Nederland brengt bij de leningnemers in bepaalde gevallen administatiekosten in rekening.

Hieronder treft u een overzicht aan met de werkzaamheden waarvoor € 200,00 administratiekosten in rekening worden gebracht:

- Het verpanden van een nieuwe verzekeringspolis
   ( al dan niet ter vervanging van de huidig verpande verzekeringspolis)

- Een vrijwillige tussentijdse wijziging van de rentevastperiode
Naast de administratiekosten kan er sprake zijn van boeterente.

- Het omzetten van de aflosvorm

- het onderhands verhogen van de hypothecaire geldlening

- Een ontslag van hoofdelijke aansprakelijkheid

- Een verhuisregeling ( in combinatie met enig andere wijziging)


Voor een ontslag van hoofdelijke aansprakelijkheid in combinatie met een hierboven genoemde
wijziging wordt € 400 in rekening gebracht.


In de volgende gevallen zal CMIS Nederland geen administratiekosten in rekening brengen:

- Rentemutaties ontstaan door het aflopen van de rentevastperiode

- Aanpassingen op de variabele rente