Uiterlijk drie maanden voor de afloop van uw rentevastperiode ontvangt u een renteherzieningsvoorstel per post.
U kunt uw keuze tot uiterlijk twee weken voor het verlopen van de rentevastperiode aan ons doorgeven.

Houdt u er aub rekening mee dat u, conform de algemene voorwaarden,  het getekende renteherzieningsvoorstel per aangetekende post of per e-mail dient te versturen.

Als u dit voorstel uiteindelijk niet getekend retourneert, zal uw rentevastperiode gelijk blijven aan uw huidige rentevastperiode tegen de rente die in het voorstel is genoemd. Dit is vastgelegd in de algemene voorwaarden die gelden voor uw hypotheek.