Verhuur van uw woning is niet mogelijk zonder toestemming van de geldverstrekker. U kunt een aanvraag tot verhuur van uw woning schriftelijk bij ons indienen.

Verhuur van uw woning is onder bepaalde voorwaarden en afhankelijk van bepaalde situaties mogelijk. Aan de hand van uw aanvraag zal CMIS het verzoek tot verhuur beoordelen.