Een pro forma aflosnota kunt u opvragen door een email te versturen naar: cm@cmisgroup.com.
Vermeld in uw email duidelijk uw leningnummer, het eventuele leningdeelnummer welke u wilt aflossen.

Een pro forma aflosnota bevat slechts een indicatie van de eventuele vergoeding in verband met vervroegde aflossing. Aan de inhoud van een pro forma aflosnota kunnen geen rechten worden ontleend. Houdt u er rekening mee dat de vergoeding in verband met vervroegde aflossing op de definitieve aflosnota