Een adreswijziging dient schriftelijk te gebeuren.
Download hier het adresmutatieformulier.

Wanneer u het formulier hebt ingevuld en hebt ondertekend, kunt u het inscannen en per e-mail sturen aan cm@cmisgroup.com of per post aan ons opsturen naar:

CMIS Nederland
Postbus 37157
1030 AD Amsterdam