Kan de afkoopwaarde van een verpande polis worden verrekend op de aflosnota?

Het is bij CMIS Nederland B.V. niet mogelijk om de waarde van een (verpande) polis te verrekenen met de af te lossen hypotheek. Wel is het mogelijk om eerst de hypotheek (gedeeltelijk) om te zetten naar een andere aflosvorm (bijvoorbeeld annuïtaire aflossing). Bij een dergelijke omzetting is het verplicht dat de afkoopwaarde van de polis en/of beleggingsrekening wordt afgelost op de lening. De afkoopwaarde van de polis wordt in mindering gebracht op de jaarlijkse vergoedingsvrije aflossing. De gemiddelde doorlooptijd van een dergelijke omzetting bedraagt zes weken. Nadat alle relevante bescheiden zijn ontvangen én akkoord zijn bevonden door CMIS Nederland B.V. (inclusief de ontvangst van de afkoopwaarde van de polis op de rekening van CMIS Nederland B.V.) zal de omzetting worden geëffectueerd. De ingangsdatum van een dergelijke wijziging is altijd de eerste van de volgende maand.