Stuur uw verzoek naar cm@cmisgroup.com of naar Postbus 37157, 1030 AD Amsterdam, dan sturen wij uw een incassoformulier toe.

Let u erop  dat alle rekeninghouders voor de incassomachtiging dienen te tekenen en een kopie geldig legitimatiebewijs en recent bankafschrift wordt bijgesloten.