Ja, u dient de betaling zo snel mogelijk aan ons over te maken naar IBAN NL07ABNA0580772705 ten name van Stichting CMIS Nederland Ontvangsten, onder vermelding van uw leningnummer.