Het kan voorkomen dat u in financiële moeilijkheden geraakt en achterloopt met uw betalingen. Als u betalingsproblemen heeft of verwacht neemt u dan zo spoedig mogelijk contact met ons op. 

Wij houden rekening met uw persoonlijke omstandigheden en werken graag samen met u aan een haalbare en eerlijke oplossing.

Een minnelijke regeling wordt zoveel mogelijk afgestemd op uw persoonlijke financiële omstandigheden. Om hier inzicht in te krijgen kunt u het Begrotingsformulier invullen.

Telefoonnummer afdeling Special Servicing 088 - 205 64 00 of mail uw vraag.

Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 17.30 uur.

Wilt u ten behoeve van een voorspoedige afhandeling uw leningnummer bij de hand houden of vermelden in uw correspondentie/e-mail?

Uw achterstallige termijn of extra aflossing kunt u overmaken op ons ABN-AMRO rekeningnummer NL07ABNA0580772705 ten name van Stichting CMIS Nederland Ontvangsten o.v.v. uw leningnummer.

Misschien wilt u elders persoonlijk advies inwinnen. Er zijn verschillende onafhankelijke instanties die u kunnen adviseren over de mogelijk te nemen stappen.